Det faglige indhold i misbrugsbehandlingen

Det faglige indhold i misbrugsbehandlingen

Misbrugsbehandlingen tager udgangspunkt i 4 kompetencer, som vi tror på kan være medvirkende til at danne et personligt grundlag for den enkelte i deres ønske om reduktion eller stoffrihed. De 4 kompetencer er adskilte kompetencer, og eller kan overlappe hinanden. Med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov, kan vi tilbyde støtte til en af de 4 kompetencer.

Følgende kompetencer repræsenterer det faglige fundament:

  • Stoffrie kompetencer
  • Sociale kompetencer
  • Funktionelle kompetencer
  • Emotionelle kompetencer