Sociale kompetencer

Sociale kompetencer

SOCIALE KOMPETENCER

Formålet i arbejdet med de sociale kompetencer er, at borgeren efter endt behandling eller undervejs opnår følgende:

  • At få opbygget et netværk, som understøtter ønsket om reduktion eller stoffrihed

  • At træne sig i at indgå i sociale fællesskaber i civilsamfundet på lige vilkår med andre.

  • At træne sig i at kunne etablere og fastholde kontakt til andre mennesker, som har betydning for ønsket om reduktion eller stoffrihed

  • At træne sig i og tilegne sig redskaber til at håndtere svære problemstillinger i relationer på en konstruktiv måde, som understøtter ønsket om fortsat stoffrihed eller reduktion