Stoffrie kompetencer

Stoffrie kompetencer

STOFFRIE KOMPETENCER

Formålet i arbejdet med de stoffrie kompetencer er, at borgeren efter endt behandling eller undervejs opnår følgende:

  • At få indsigt i, hvad han/hun har anvendt stoffer til – fysisk og psykisk

  • At kunne se et potentielt fysisk, psykisk og socialt tab i forbindelse med et misbrug af stoffer

  • At den enkelte får en øget bevidsthed om sin afhængighed af stoffer og om egne tilbagefaldstegn i den sammenhæng

  • At ved stoftrang at have en alternativ handling i stedet for at misbruge stoffer