Fuldt forløb v. ambulant forløb?

Fuldt forløb v. ambulant forløb?

Uanset forløb man er visiteret til, bliver man tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonen er den man har som primær misbrugsbehandler og er tovholder på forløbet sammen med borgeren.