Ambulant forløb

Ambulant forløb

Målgruppe

  • Borgere, som har et arbejde, er i uddannelse, i aktivering - som ikke har behov for fuld dag- eller døgnbehandling.
  • Borgere, som har offentlig forsørgelsesgrundlag, men som ikke har behov for fuld dag- eller døgnbehandling.
  • Borgere, som har gennemgået behandling for sit stofmisbrug, men som har for en periode behov for hjælp til tilbagefaldsforebyggelse.
  • Borgere, som har et misbrug, men som kan profitere af et reduktionsforløb på 6-10 uger, inden der tages endelig stilling til behandlingsbehovet.
  • Borgere, som ønsker stoffrihed, men hvor der kan væree tvivl om behandlingsbehovet. Et afklaringforløb på ca. 4 uger, kan være nødvendigt.
  • Borgere, som ønsker stoffrihed og som er i nedtrapningsforløb på lægeordineret medicin. Der skal dog inden start i det ambulante tilbud foreligge en nedtrapningsplan med tidsperspektiv. Nedtrapningsplanen laves i samarbejde med lægen på Center for misbrug eller egen læge.

 

Beskrivelse af det ambulante forløb

Når man er visiteret til det ambulante forløb, tilbydes man enesamtaler. Intervallerne aftales med sin kontaktperson, men som udgangspunkt 1 gang i ugen.