Fuldt forløb

Fuldt forløb

Målgruppe

 • Borgere, der ikke tidligere har været i misbrugsbehandling
 • Borgere, som tidligere har været i enten dag- eller døgnbehandling
 • Borgere, som har haft en længerevarende stoffri periode
 • Borgere, som ønsker at kombinere et aktiveringsforløb med misbrugsbehandling
 • Borgere, som er sygemeldte grundet problemer med stofmisbrug
 • Borgere, som er deltidssygemeldte grundet problemer med stofmisbrug


Beskrivelse af et fuldt forløb
Når borgere vísiteres til et fuldt forløb, tilbydes de et gruppeforløb samt mulighed for enesamtale. Gruppeforløbet er 4 gange i ugen (se ugeskemaet her), hvor dagsordenen er følgende:

Opsamling/forberedelse
Disse dage, samles der op fra enten weekenden eller ugen der er gået - og der forberedes til weekenden eller til den kommende uge.

Undervisning i stoffrie kompetencer
Alt efter gruppens aktuelle behov, kan følgende temaer være relevante at gennemgå:

 • Psykoedukation
 • Stofedukation
 • Forandring og ambivalens
 • Ændringscirklen
 • Udarbejdelse af personlige mål
 • Undervisning i skadevirkninger ved misbrug og fordele/ulemper
 • Personlig stof- og alkoholpolitik
 • Håndtering af stof- og alkoholtrang
 • Kriseplaner
 • Identificering af højrisikosituationer
 • Kommunikation/konfliktløsning
 • Netværksarbejde
 • Hvad er et stoffrit fundament
 • Misbrugsmodellen
 • Fremtid
 • Planlægning af hurtig standsning af et eventuelt tilbagefald
 • Identifikation af højrisikosituationer.


Undervisning i emotionelle kompetencer
Alt efter gruppens aktuelle behov, kan følgende temaer være relevante at gennemgå: 

 • Psykoedukation
 • Hvad er følelser?
 • Hvad er angst?
 • Hvad er trang?
 • Eksponering af angst og trang
 • Redskaber til at håndtere angst og trang
 • Redskaber til at håndtere de følelser
 • Maslows behovspyramide
 • Selvværd
 • Arbejde med kontakt- og relationsøvelser
 • Samarbejdsøvelser