Projekter

Projekter

Dagcenteret har løbende projekter i gang, vi holder os opdateret inden for rusmiddelforskningen og tilpasser denne viden til behandlingstilbud. Vi lytter til vores borgere og de ønsker der måtte komme - så har du et ønske eller en god ide - henvend dig!