Dansk Røde Kors - Opgangens venner

Dansk Røde Kors - Opgangens venner

Dagcenter for Misbrug og Opgangsfællesskabet har et samarbejde med Dansk Røde Kors om et frivilligt projekt, som kaldes Opgangens Venner. 

Formålet med projektet er at skabe en kobling til det civile samfund for vores målgruppe, samt danne muligheden for at bedre deres sociale relationer og imødegå ensomheden. Vi tror på, at medmenneskelige ikke-betalte relationer kan have en stor værdi - vi – det professionelle system kan ikke tilbyde denne værdi til borgerne, da vi har en anden dagsorden i kontakten med dem. Denne værdi kan være medvirkende til at styrke en udvikling fra eksklusion mod inklusion på området og derved forebygge ensomheden. Den frivillige kan være med til at bygge bro mellem det civile samfund og den verden, som mennesker med misbrugsproblematikker i nogle tilfælde befinder sig i. Vores erfaring er gennemgående, at borgerne ønsker at danne nyt netværk og starte et nyt kapitel i deres liv. Det miljø de kommer fra ønsker de oftest ikke at vende tilbage til, da fællesnævneren generelt er misbrug. De frivillige skal ikke erstatte det socialpædagogiske arbejde, men være et supplement til gavn for borgernes inklusion i samfundets eksisterende tilbud, såsom sport, biograf, skakklub, bibliotek etc.