Borgerråd

Brugerråd

Brugerrådets funktion er:

At repræsentere de borgere der benytter sig af dagcenterets tilbud.

At borgerne har mulighed for medindflydelse på dagcenterets tilbud.

At være med til at styrke samspillet mellem borgere og tilbuddet.

Brugerrådets opgaver:

At repræsentere de borgere der benytter sig af dagcenterets tilbud, på bedste vis.

At deltage i tilrettelæggelse af større aktiviteter for dagcenteret som er ud over kerneopgaverne. Ex. julefrokost, wellness aften eller sommeraften.

Møder:

Der bliver afholdt møder månedligt af ca. 2 timers varighed, incl. forplejning – se opslag på facebook.

Der bliver udarbejdet et referat, som skal være tilgængeligt for alle borgere i tilbuddet.