Formål med misbrugsbehandling

Formål med misbrugsbehandling

At tilbyde misbrugsbehandling, som understøtter borgeren i læring, udvikling og mestring af eget liv. I den sammenhæng arbejder vi ud fra to overordnede mål, som er enten reduktion eller stoffrihed. 

Vi tilbyder derudover en bred vifte af misbrugsbehandlingstilbud og sociale tiltag i dagsregi (se ugeskema her), som understøtter formålet.