Lovgrundlag

Lovgrundlag

Dagcenter for Misbrug arbejder ud fra Servicelovens § 101.