Mål for indsatsen

Mål for indsatsen

Mål for indsatsen er, at vi i fællesskab med borgeren tilrettelægger en forandringsteori ud fra borgerens indsatsmål. Ud fra denne forandringsteori og med udgangspunkt i kerneopgaven, guider og støtter vi borgeren under og efter behandlingenforløbet , for derigennem at understøtte vedkommendes mål om forandring (stoffrihed eller reduktion).