Beboerindflydelse i tilbuddet

Beboerindflydelse

Det er den enkelte beboers motivation og fokus der er afgørende for graden af medindflydelse på tilbuddet. Der er overordnet set rammer og regelsæt i Opgangsfællesskabet, men beboerne har hver især andel i at løfte fællesskabet samt mulighed for medindflydelse på husets eksisterende rammer. Konkret bliver der ugentligt afholdt husmøde, hvor der drøftes praktiske problemstillinger, samt personlige og relationelle udfordringer beboerne imellem.

Dette er alt sammen medvirkende til at danne trivsel for den enkelte beboer og huset generelt.