Kultur

Kultur

Det er en forventning om at når man er beboer i Opgangsfællesskabet, at man respekterer tavshedspligten, bl.a. ift. hinandens anonymitet og tager vare på Opgangsfællesskabet som et anonymt og trygt sted at bo i.

Der arbejdes dagligt på at skabe et miljø, hvor den enkelte kan føle sig godt tilpas og er i en form for hjemlighed, hvor der lægges vægt på at skabe tryghed og forudsigelighed i hverdagene. Det gøres bl.a. ved at der serveres morgenmad i hverdagene hvor beboerne skiftevis sørger for at morgenmaden kommer på bordet. Der bliver lagt vægt på at beboerne i fællesskab løfter rengøringen og sørger for at Opgangsfællesskabet er et rart sted at være i. Vi sørger for at dekorere fællesfunktionen med blomster, frugt osv., samt vægter højt at skabe mulighed for at fejre højtiden og fødselsdage.

På husmøderne bliver der lagt vægt på at få snakket om de problemstillinger der opstår undervejs med for øje at værne om Opgangsfællesskabets kultur.

Ærlighed, tryghed, rummelighed, solidaritet, fællesskab og ikke mindst omsorg og respekt for hinandens forskelligheder er kerneværdier, som vi forsøger at fremhæve dagligt i samarbejde med beboerne.

I forhold til tilbagefald af brug af illegale stoffer, er vi af den overbevisning at tilbagefald skal håndteres individuelt, ud fra den enkeltes motivation og aktuelle funktionsniveau. I den sammenhæng ser vi i nogles tilfælde, det som en nødvendighed at skærpe indsatsen for den enkelte og med fokus på inklusion frem for eksklusion i en periode, da vi tror på at tilbagefald kan være er en del af den enkeltes sårbarhed og erfaringsdannelse til yderligere forankring af den enkeltes nye stoffrie tilværelse i livet. Vi er dog i nogle tilfælde nødsaget til at afslutte samarbejdet før tid, grundet at den enkeltes tilbagefald er af en sådan karakter, at der vurderes at med vores aktuelle indsats til rådighed ikke er realistisk at fortsætte samarbejdet.

Vi har meget for øje at i arbejdet med beboeren at afspejle civilsamfundet så vidt muligt, hvilket også er vejledende for vores indsatser generelt.