Målgruppe

Målgruppe

Opgangsfællesskabet er et botilbud til borgere over 18 år med særlige personlige, praktiske og sociale problemer, som har brug for bostøtte i et alkohol- og stoffrit miljø, mens de indgår i et behandlingsforløb på Dagcenter for Misbrug, og som efter endt ophold i Opgangsfællesskabet forventes at kunne klare sig i egen bolig.