Opstart af samarbejde og det fremtidige forløb

Forebesøg, indflytning, midtvejsstatus og udslusning

Forbesøg

  • Når visiterende myndighed fra Center for Misbrug, har visiteret borger til Opgangsfællesskabet, tilstræbes det at arrangere et forbesøg inden den planlagte indflytningsdato.
  • Formålet med forbesøget, er med udgangspunkt i den sociale udredning der foreligger fra visiterende myndighed, at afklare borgerens aktuelle behov ud fra praktiske, sociale og personlige problemstillinger samt en endelig vurdering af personalet om borgeren er indenfor den aktuelle målgruppe.

 

Midtvejsstatus på forløbet

  • Der bliver udarbejdet en statusskrivelse efter ca. 2 1/2 mdr., med en prioritering af næste fokusområder i samarbejdsaftalen.
  • Efter ca. 4 mdr. bliver der udarbejdet en slut statusskrivelse, hvor der tages hensyn til beboerens aktuelle psykiske funktionsniveau mhp. udslusning i civilsamfundet og om der behov for yderligere indsatser. 

 

Udslusning

  • 1 måned inden bevillingen slutter, tilstræbes det at beboeren langsomt sluses ud i civilsamfundet og i denne periode får tiden og ro til at afprøve de tilegnede kompetencer i forbindelse med forløbet i Dagcenter for Misbrug og Opgangsfællesskabet.