Samarbejdspartnere

Dansk Røde Kors, Esbjerg

Dansk Røde Kors, frivillige

Formålet med projektet, er at skabe en kobling til det civile samfund for Opgangens beboere, samt danne muligheden for at bedre deres sociale relationer og imødegå ensomheden. Den frivillige kan være med til at bygge bro mellem det civile samfund og den verden, som mennesker med misbrugsproblematikker i nogle tilfælde befinder sig i. Vores erfaring er gennemgående, at beboerne ønsker at danne nyt netværk og starte et nyt kapitel i deres liv. Det miljø de kommer fra ønsker de oftest ikke at vende tilbage til, da fællesnævneren generelt er misbrug. De frivillige skal ikke erstatte det socialpædagogiske arbejde, men mere være et supplement til gavn for beboernes inklusion i samfundets eksisterende tilbud, eksempelvis sports foreninger etc.   

Ved ønske om etablering af kontakt til de Dansk Røde Kors, frivillige, rettes der henvendelse til personalet i Opgangsfællesskabet som siden formidler kontakten til aktivitetsledere fra Dansk Røde Kors, frivillige i Esbjerg.