Værdier

Værdier

Vores arbejde i det daglige tager udgangspunkt i følgende værdier:

  • Tillid
  • Tro på vækst(øget selvstændighed)
  • Anerkendelse
  • Rummelighed
  • Solidaritet
  • Respekt for hinandens forskelligheder
  • Fællesskabet
  • Omsorg
  • Tryghed
  • Ærlighed