Opstart af forløb - hvordan?

Opstart på et forløb - hvordan?

For at kunne påbegynde et forløb på Dagcenter for Misbrug, skal man henvende sig i Åben Rådgivning, Center for Misbrug. Du kan ringe på tlf. 2463 6831.

Når visiterende myndighed har visiteret en borger til vores Dagcentret, tager vi kontakt til vedkommende laver aftale om en opstartsdato på misbrugsbehandlingsforløbet.